Cennik

TABELE OPŁAT W KOMUNIKACJI POWIATOWEJ obowiązuje od 01.01.2017 r.

1. BILETY JEDNORAZOWE

Cennik

Podane ceny zawierają VAT wg obowiązującej wysokości

* Strefa 1 - bilet jednorazowy obowiązuje w granicach miasta Pszczyna


2. ULGI HANDLOWE

* Ulga handlowa "PSZCZYNA" - zniżka dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów przy przejazdach na terenie miasta PSZCZYNA, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, rencisty - dotyczy tylko biletów jednorazowych dla biletów strefowych - strefa 1 Miasto Pszczyna.

3. OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU
Cena biletu bagażowego odległość w km za 1 szt. bagażu

Cena za bagaz
4. BILETY MIESIĘCZNE I OKRES
cennik za miesięczny
5. OPŁATY DODATKOWE:

1. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi - 75 zł,
2. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 60 zł,
3. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat - 30 zł
4. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu - 30 zł
5. Za spowodowane przez podróżnego zatrzymanie autobusu, opóźnienie kursu lub spowodowanie konieczności zmiany trasy (dojazd do Policji) bez uzasadnionej przyczyny - 225 zł
6. do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3,4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy zgodnie z taryfą cen biletów.
7. W razie okazania przez pasażera ważnego biletu, którego nie miał podczas kontroli lub udokumentowania uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie później niż do 7 dni od daty kontroli - przysługuje zwrot pobranej opłaty dodatkowej lub umorzenie tejże opłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % opłaty dodatkowej, wymienionej w pkt. 4 poz 1 i 2.

8. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość podanych w pkt.4 opłat (mandatów) obniża się o 30%.

Rozkład jazdy

Linie dalekobieżne