Cennik

Tabele opłat w komunikacji powiatowej[/b] obowiązuje od 01.01.2017 r.

Bilety jednorazowe

Ceny biletów jednorazowych brutto
Za odległość w km Nr strefy Ulgi ustawowe *Ulga handlowa
"Pszczyna"
Normalny 95% 93% 78% 51% 49% 37%
Miasto Pszczyna * 1 1,50 - - - - - - 1,00
0 km - 3,0 km 2 2,00 0,10 0,14 0,44 0,98 1.02 1,26 -
3,1 km - 6,0 km 3 2,50 0,12 0,17 0,50 1,22 1,27 1,57 -
6,1 km - 10,0 km 4 3,00 0,15 0,21 0,66 1,47 1,53 1,89 -
10,1 km - 13,0 km 5 3,50 0,17 0,24 0,77 1,71 1,78 2,20 -
13,1 km - 17,0 km 6 4,00 0,20 0,28 0,88 1,96 2,04 2,52 -
17,1 km - 20,0 km 7 4,50 0,22 0,31 0,99 2,20 2,29 2,83 -
20,1 km - 23,0 km 8 5,00 0,25 0,35 1,10 2,45 2,55 3,15 -
23,1 km - 26,0 km 9 5,50 0,27 0,38 1,21 2,70 2,80 3,46 -
26,1 km - 30,0 km 10 6,00 0,30 0,42 1,32 2,94 3,06 3,78 -

Ulgi handlowe

Ulga handlowa "PSZCZYNA" - zniżka dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów przy przejazdach na terenie miasta PSZCZYNA, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, rencisty - dotyczy tylko biletów jednorazowych dla biletów strefowych - strefa 1 Miasto Pszczyna.

Zdjęcie przedstawia tabelę z opisanymi ulgami dla pasażerów.
Zdjęcie przedstawia tabelę z opisanymi ulgami dla pasażerów.

Opłata za przewóz bagażu

Cena biletu bagażowego odległość w km za 1 szt. bagażu
Za odległość w km Cena biletu bagażowego
za 1 szt. bagażu
od 0 km do 30,0 km 4,00 zł

Bilety miesięczne i okresowy

Ceny biletów okresowych brutto
Za odległość w km Nr strefy Normalny okresowy Ulgowy miesięczny - ulgi ustawowe
10 dniowy Miesięczny 93% 78% 51% 49% 37% 33%
0 km - 3,0 km 2 18,00 50,00 3,50 11,00 24,50 25,50 31,50 33,50
3,1 km - 6,0 km 3 22,50 62,50 4,37 13,75 30,62 31,87 39,37 41,87
6,1 km - 10,0 km 4 27,00 75,00 5,25 16,50 36,75 38,25 47,25 50,25
10,1 km - 13,0 km 5 31,50 87,50 6,12 19,25 42,87 44,62 55,12 58,62
13,1 km - 17,0 km 6 36,00 100,00 7,00 22,00 49,00 51,00 63,00 67,00
17,1 km - 20,0 km 7 40,50 112,50 7,87 24,75 55,12 57,37 70,87 75,37
20,1 km - 23,0 km 8 45,00 125,00 8,75 27,50 61,25 63,75 78,75 83,75
23,1 km - 26,0 km 9 49,50 137,50 6,87 30,25 67,37 70,12 89,62 92,12

Opłaty dodatkowe

  1. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi - 75 zł,
  2. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 60 zł,
  3. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat - 30 zł
  4. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu - 30 zł
  5. Za spowodowane przez podróżnego zatrzymanie autobusu, opóźnienie kursu lub spowodowanie konieczności zmiany trasy (dojazd do Policji) bez uzasadnionej przyczyny - 225 zł
  6. do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3,4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy zgodnie z taryfą cen biletów.
  7. W razie okazania przez pasażera ważnego biletu, którego nie miał podczas kontroli lub udokumentowania uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie później niż do 7 dni od daty kontroli - przysługuje zwrot pobranej opłaty dodatkowej lub umorzenie tejże opłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% opłaty dodatkowej, wymienionej w pkt. 4 poz 1 i 2.
  8. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość podanych w pkt.4 opłat (mandatów) obniża się o 30%.