Uwaga pasażerowie!

Informacja dotycząca zakupu biletów u kierowcy w powiatowych przewozach pasażerskich.

Biały bus stojący na przystanku pod wiatą centrum przesiadkowego.

Zgodnie z § 8 pkt. 3 zawartej Umowy pomiędzy Organizatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pszczyńskiego a Operatorem-Przewoźnikiem informujemy pasażerów, że Kierowca autobusu może żądać od pasażera odliczonej gotówki za bilet, jeśli w pojeździe umieszczono stosowne ogłoszenie w tej sprawie.

Inne komunikaty